Reskonstruktion

Oprindelige metoder, materialer og kvaliteter.
Der bruges metoder og materialer så tæt på de oprindelige kvaliteter, når Ildsmeden laver replica, reparationer og restaurering.

Bestillings arbejde af alle typer.
Har du set en genstand i en bog eller på et museum, så få lavet en kopi hos Ildsmeden.

Restaurering & reparationer.
Reparationer, restaurering og rekonstruering af gammelt smedejern, efter byggestil, behag eller behov.-
-

Museums replica
Historiske replica smedes.
Har du set en genstand i en bog eller på et museum, så få lavet en kopi hos Ildsmeden.
Eksempel


Skt. Peter Sværdet


Originalen af Skt. Peter Sværdet er fundet ved eller i søen ved Søborg nær Gilleleje, sammen med et andet sværd. Sværdet er i dag at finde i Nationalmuseets middelalderafdeling.

Skt. Peter Sværdet er som sværdtype typisk for tiden omkring hvor Søborg var en fæstning ejet af Ærkebiskop Eskil Asser. Ærkebispen taber Søborg efter en belejring af Kong Valdemar den Store i 1168, under en krise mellem kongen og kirken. Det kunne være oplagt at tænke Skt. Peter Sværdet oprinder fra de dage.

I klingen er lavet en sølvtauchering der på den ene side skriver S'S PETRINUS, og på den anden skriver BENEDICATNTI.SET.MA.T. Betydningen af inskriptionen er usikker, men et rigtig godt bud er der på forsiden nærmest med sikkerhed står: "Sanctus Petrinus", og på bagsiden, noget mere usikkert står: "Benedicat Nuntius Et Magister Tibi", som oversat fra latin betyder noget i retning af "Skt. Peter, Velsignet (er) Din Budbringer Og Lærer".

Klingen er smedet af fjederstål og hærdet.
Klingelængde 95 cm.
Slagpunkt (CoP) 66,5 cm (fra sværdfæstnet).
Taks-træshåndtaget (forlænget til 13 cm).
Bronzebelagt jordnødsformet jernknop.
Parrerstangen 17 cm.
Sværdlængden er 113 cm.
Vægt ca. 1600 gram.

-
Replica af sværd fra
Nationalmuseet i København

-

Restaurering
lldsmeden udfører reparationer og restaurering af gammelt smedejern, eller rekonstruerer efter byggestil, behag eller behov.
Smedet jern ruster ikke så nemt, som standset eller valset jern. Hængsler, vejrhaner og andre emner, der er udsat for vind og vejr, holder langt længere. Se blot på vore gamle kirker. herregårde og gamle huse.
Eksempel

Egetrækiste

Det er med respekt for genstanden, lldsmeden går ind i et restaureringsprojekt.
Denne gode gamle kiste havde haft det hårdt de sidste hundrede år og især stålbeslagene var partielt stærkt medtagne og enkelte steder helt væk.

Efter grundig gennemgang af jernets tilstand, blev det besluttet at fjerne stærkt medtagne partier ind til det sunde stål og smede nyt.
Manglende søm blev rekonstrueret. Snedkeren erstattede det forvitrede træ. Resultatet blev en kiste, der står som om den havde være fornuftig vedligeholdt, gennem dens lange levetid.Restaurering af
400 år gammel egetrækiste.

-

MÆNGDERABAT PÅ PILE- OG BOLTSPIDSER!
Spørg efter mængderabat.

Klik her for at se mere
MÆNGDERABAT PÅ SØM, SPIGRE OG NAGLER!
Spørg efter mængderabat.

Klik her for at se mere

-